Det andra citatet utspelar sig när doktorn och några andra (däribland en gammal överste) spelar mahjong:

”-Blanda brickorna, sade översten muntert. Det är rätt – blanda brickorna ordentligt som vi brukade säga på Shanghai Club.
Det är både Carolines och min privata uppfattning att överste Carter aldrig har varit på Shanghai Club i hela sitt liv. Vi tror inte att han varit längre österut än i Indien, där han gjorde affärer med konserver på oxkött, plommon och äppelmarmelad under första världskriget. Men översten är en mycket militärisk man, och i King’s Abbot låter vi folk fritt odla sina små egenheter.”

Annonser