Ytterligare ett citat från De hemliga rummen som andas förgångna tider.

”För att höja sitt sociala anseende och visa sitt varma hjärta hade man ”skyddslingar”. Jag minns en postfröken som fått ont i benet och inte ville in på ”hem” och en fru vars man försvunnit till sjöss och inte lämnat pengar till pojken som ville bli plåtslagare. Någon fick hjälp att starta ett lånebibliotek, någon var hemsömmerska och satt med vid bordet då jag var hemma på frukostrasten men flydde spårlöst innan pappa kom. Det var en medkänslans feodalism, men den bjöd på personliga kontakter.”

Annonser