I en av litteraturhistoriaböckerna på gymnasiet stod följande citat av Selma Lagerlöf i marginalen till utdraget ur Kejsaren av Portugallien. Fint och sant var det.

”Ack, ack, det är ingen som kan njuta en sådan undfägnad, som den, som gör sig kalas i tankarna.”

Annonser