Här är lite mer klokheter från Per Wästbergs memoarer. Det är precis det sistnämnda jag också har kommit fram till.

»Det man stöter på i livet«, sade mig Axel då han var över åttio, »det är inte bara storslagenheter och djup medkänsla, det är rotlös smärta och ändlösa falsarier. Man kan ingripa i människors liv i det bästa av syften och så tvingas man inse att man inget kan göra åt dem.«”

Annonser