Ja men titta här! En etymologisk och sociokulturell förklaring till hur ordet fika uppstod, läs och fascineras:

(kaffe), gammal förvrängning av ordet kaffe (dialektalt även kaffi), uppkommen på 1800-talet i s.k. backslang, ett hemligt språk, där orden bildas genom omkastning av bokstäverna. Ordet fika har sedan felaktigt tolkats som en akronym av initialerna FIK på Fästnings Ingenjörs Kompaniets (i Vaxholm) kaffemuggar.

Andra intressanta ord är:

Kaffemoster eller Kaffesyster
deltagare i kafferep. Professorn i semitiska språk Esaias Tegnér den yngre gjorde 1881 ett ”kulturhistoriskt påpekande” att svenska språket innehåller orden dryckesbroder och kaffesyster men saknar dryckessyster och kaffebroder.

Kafferep
kaffebjudning, rep möjligen förklarat av att man repade lappar av siden och linne. En alternativ förklaring är att man repartiserade (bidrog gemensamt – knytkalas).

Annonser