Så, nu har jag skickat ett litet svarsmail till informationslämnaren på Nordiska Galleriet och tackat för det fina och utförliga svaret. Det känns som en underskattad vardagsvänlighetfaktiskt, att bara i största enkelhet tacka någon för att de tagit sig tid till att göra något för en.

Annonser