Jag måste bara pausera mitt idoga skrivande för att dela med mig av den här godbiten. Det handlar om problemen som kunde uppstå med småskolorna i Sverige under början av 1900-talet, de låg i glesbygden och det var mest kvinnliga lärare.

”Småskolorna byggdes många gånger mitt ute i skogen, så att de omkringliggande byarnas skolbarn skulle få lika lång skolväg. Småskollärarinnorna kunde få det svårt med isoleringen, med mörkrädslan och med efterhängsna friare. Problemet blev med tiden så stort att det blev föremål för upprepad behandling i riksdagen.”

Sven G. Hartman, Lärares kunskap – traditioner och idéer i svensk undervisningshistoria

Annonser