Haha, läroplanen från 1842 erbjuder rolig läsning angående vad elever som måste lämna skolan för tidigt på grund av fattigdom ändå ska kunna. Det rabblas upp lite olika saker och så kommer detta, de bör ha nödvändig kunskap i ”kyrkosång, med undantag för dem, som dertill sakna allt anlag”. Fabulöst.

(Orlenius, Kennert (2001): Värdegrunden – finns den?, s 50)

Annonser