Om böcker med tvivelaktig påverkan på små barn…

”Jag fick senare veta att min mormor ursprungligen valt Mussets dikter, en bok av Rousseau samt ‘Indiana’; ty å ena sidan ansåg hon böcker utan litterärt värde vara lika skadliga och osunda som karameller och bakelser, å andra sidan föll det henne inte in att geniets mäktiga ande kunde ha en farligare och mindre livgivande verkan även på ett barns själ än frisk luft och havsvindar på dess kropp.”

Annonser