Detta underhållande citat handlar om familjens hushållerska Francoise, som den lilla Marcel ber lämna fram en biljett till hans mor. Eftersom monsieur Swann är på besök har Marcel fått klara sig utan sin godnattkyss från modern, vilket är för plågsamt för honom att bära och han kommer därför på att han ska skriva en biljett till henne där han ber henne komma till honom. Han misstänker dock att hushållerskans bestämda åsikter om det passande skulle hindra henne från att lämna över biljetten…

”I fråga om vad man får göra och inte får göra besatt Francoise en strängt bjudande, omfångsrik, subtil och omutlig samling lagar vilka förlorade sig i ogripbara eller meningslösa distinktioner, som kom dem att erinra om de lagböcker från antiken, där man vid sidan av de grymmaste föreskrifter om till exempel att avliva spädbarn, finner överdrivet samvetsömma förbud att koka en killing i dess moders mjölk eller att äta en viss nerv i lårbenet på ett djur. Dessa Francoises lagar måtte – att döma av hennes plötsliga och halsstarriga vägran att utföra en del av de tjänster vi bad henne om – förutsätta sociala komplikationer och mondäna raffinemang av sådana mått att det var otänkbart att hennes omgivning eller hennes erfarenhet som tjänarinna på landsbygden kunde ha inspirerat dem. Man tvingades antaga att hon inom sig bar ett urgammalt, ädelt och missförstått franskt förflutet … I föreliggande fall var den lagparagraf som sannolikt skulle förbjuda Francoise att – om inte elden var lös – för min obetydliga persons skull gå in och störa mamma i monsieur Swanns närvaror, helt enkelt ett uttryck för den vördnad hon hyste inte bara gentemot föräldrar, liksom gentemot präster, konungar och avlidna, utan även för hennes aktning inför främlingen som åtnjuter husets gästfrihet”.

Annonser